Het plan om de gemiddelde uitstoot van Europese auto’s in 2012 terug te dringen tot gemiddeld 130 g/km was iets te ambitieus. Na aandringen van de Duitse auto-industrie lijkt het erop dat de normen worden versoepeld.

Het Europees Parlement is dichtbij een akkoord voor versoepeling van de 2012-norm. Het compromis geeft de autofabrikanten meer tijd om zuinigere auto’s te ontwikkelen. Het voorstel is nu om de norm gefaseerd in te voeren.

Dat houdt in dat in 2012 slechts een kwart van het modellengamma aan de 130 g/km-norm hoeft te voldoen. ‘Ieder jaar komt daar een kwart bij, dus in 2015 moeten alle auto’s voldoen aan de emissie-eisen’, zo zegt de Duitse Europarlementariër Werner Langen.

Het lijkt er dus op dat de EU is gezwicht voor de protesten van de Duitse auto-industrie. De Duitse merken voelden zich ongelijk behandeld, omdat de Franse en Italiaanse autobouwers kleinere modellen in het gamma hebben. Hierdoor zouden zij makkelijker aan de eisen kunnen voldoen. Volgens de Duitsers zou een gemiddelde van 170 g/km mogelijk zijn, terwijl de Fransen en Italianen 120 g/km benaderen.