Elektrische auto

De huidige Europese regelgeving rondom elektrische auto’s veroorzaakt meer CO2-uitstoot. Dat stelt de milieuorganisatie Transport & Evironment.

De milieuorganisatie wijst op een uitzonderingsregel in de Europese regelgeving rondom elektrische auto’s. Daarin staat dat een fabrikant tegenover een elektrische auto in het assortiment drie benzineslurpende modellen mag hebben. De organisatie is van mening dat de EU die regel moet schrappen.

Ook zegt Transport en Environment dat de aandacht voor elektrische auto’s een hype is, vooral bij overheden. Diezelfde overheden moeten de CO2-regels nog verder aanscherpen om de auto-industrie te stimuleren om elektrische auto’s te ontwikkelen.

Als alle auto’s in Europa op stroom zouden rijden dan stijgt de vraag naar elektriciteit met vijftien procent. Die stroom moet dan wel worden opgewekt door kerncentrales en niet door vervuilende kolencentrales, zoals op de grootste automarkt van Europa – Duitsland – het geval is. De milieuorganisatie wil dat de aandacht ook verplaatst naar andere vervoersvormen. Personenauto’s maken namelijk voor slechts veertig procent deel uit van de totale CO2-uitstoot door transport.