Jan Kees de Jager

Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft een nieuw maximum tarief vastgesteld voor de provinciale opcenten. Per 1 april 2011 kunnen de provincies bovenop de motorrijtuigenbelasting maximaal 119,4 procent aan opslag heffen.

Provincies kunnen volgend jaar opnieuw de opcenten verhogen. Dat heeft minister De Jager bekendgemaakt. Dat betekent overigens niet dat ze dit verplicht zijn. De maatregel kan echter niet teruggedraaid worden door een nieuw aan te treden kabinet.

Ieder jaar slaan de provincies automobilisten aan met een opslag op de wegenbelasting (of preciezer: op het belastingtarief uit 1995), de zogenaamde opcenten. De jaarlijkse verhoging is wettelijk geregeld. Nu nog kunnen de provincies een toeslag van maximaal 116,7 procent opleggen, vanaf 1 april 2011 wordt dit maximale tarief 119,4 procent.

Overigens is er momenteel geen enkele provincie die dit toptarief hanteert. Er zijn flinke regionale verschillen – van 67,9 tot 95,0 procent – maar het Nederlandse wagenpark groeit overal zo hard dat er toch wel voldoende geld binnenkomt. Het is zelfs zo dat de provincies samen ieder jaar circa 750 miljoen euro meer binnenhalen aan opcenten dan dat ze uitgeven aan de aanleg en het onderhoud van wegen.

De VVD – momenteel leidend in de kabinetsformatie – wil dit bedrag dan ook weghalen bij de provincies en besteden aan de aanleg van meer asfalt. Overigens kan de nieuwe regering het toptarief van de opcenten niet meer terugdraaien, nu het wettelijk is vastgelegd door demissionair minister De Jager.