Showroom

De populariteit van de auto houdt onverminderd aan met het huidige overheidsbeleid. Als er niets verandert komt de bereikbaarheid in Nederland in gevaar. Dat staat in een rapport van de Raad van Verkeer en Waterstaat.

De hoge mate van populariteit van de auto houdt in de komende jaren aan ondanks het vervuilende imago en de vele files in Nederland. Alternatieven als de fiets en het openbaar vervoer worden juist minder populair in de toekomst, als de overheid niets doet.

De bereikbaarheid van zowel de stad als het platteland komt op lange termijn in gevaar volgens de raad. De aanhoudende populariteit van de auto brengt volgens het rapport het ‘tegenovergestelde van wat een duurzaam beleid natreeft’. De overheid zal maatregelen moeten nemen om het tij te keren. Dat zal nog niet meevallen.

De aanhoudende populariteit van de auto heeft verschillende redenen. Jongeren van nu hechten veel waarde aan status, gemak, snelheid, flexibiliteit, transparantie, keuzevrijheid en onafhankelijkheid. Deze kenmerken worden nu voornamelijk aan de auto toegedicht. De overheid moet volgens de raad het imago van de fiets en het openbaar vervoer verbeteren zodat er een omslag kan plaatsvinden.

Een belangrijke stijging van het autogebruik wordt verwacht onder allochtone bevolkingsgroepen. De auto heeft onder deze groep Nederlanders een hoge statusfactor en een betere sociale positie in de komende jaren geeft allochtonen de mogelijkheid om een auto te kopen. Daarnaast is het autobezit onder de babyboom-generatie hoog. Deze groep gaat de komende jaren met pensioen maar blijft de auto gewoon gebruiken.