Autoschade

Het waarborgfonds motorverkeer heeft in 2009 meer geld uitgekeerd dan in 2008. Het aantal claims dat binnenkwam bij het fonds nam juist af, zo staat in het jaarverslag.

In 2009 nam het Waarborgfonds een lichte daling waar in het aantal autoschadeclaims. In totaal keerde het fonds in 53.000 gevallen geld uit aan gedupeerden. Zij kregen 59,8 miljoen euro, tegen 57 miljoen in 2008. Dit is niet alleen schade aan auto’s maar ook letselschade of schade aan huizen die door auto’s zijn veroorzaakt.

In verreweg de meeste gevallen – zo’n 30.000 – ging het om schade aan een geparkeerde auto. 15.000 autobezitters claimden schade die is veroorzaakt door ‘wegmeubilair’. In 1.700 dossiers is er sprake van letsel.

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert een bedrag uit aan gedupeerden die de schade niet op de tegenpartij kunnen verhalen, bijvoorbeeld omdat de dader onbekend of onverzekerd is. Het fonds keert niet alleen schade aan auto’s uit maar ook schades die zijn veroorzaakt door een motorvoertuig aan andere objecten. Het indienen van een claim heeft alleen zin als de schade meer dan 250 euro bedraagt.