Toyota Auris Hybrid

Het belastingplan 2011 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd bevat geen nieuwe lastenverzwaring voor de automobilist. De huidige belastingvoordelen voor schone auto’s blijven van kracht.

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag het belastingplan voor 2011 gepresenteerd. Voor automobilisten verandert er weinig. Er komen geen nieuwe lastenverzwaringen en de in gang gezette afbouw van BPM en verhoging van motorrijtuigenbelasting worden stopgezet. Dit omdat de aanleiding hiervoor, de kilometerheffing, eerder dit jaar is afgeschoten.

De belastingvoordelen voor schone auto’s blijven bestaan. Dat betekent dat schone auto’s ook in 2011 zijn vrijgesteld van wegenbelasting en BPM. Ook de lagere bijtelling voor schonere auto’s blijft bestaan. Veel autobezitters waren bang dat het kabinet deze succesvolle maatregelen zou stopzetten.

Nieuw in 2011 is de subsidie voor dieselauto’s die nu al aan de Euro6-uitlaatgasnorm voldoen. Is er dan helemaal geen slecht nieuws te melden? Jawel, de boetes gaan in 2011 met vijftien procent omhoog en in 2012 met nog eens twintig procent.

Reacties
Koos Burgman van brancheorganisatie Bovag is blij dat de automobilist niet meer gaat betalen: “Dat is goed nieuws voor de autobezitter én voor de branche. Bij het aantreden van dit inmiddels demissionaire kabinet werd de automobilist immers geconfronteerd met een lastenverzwaring van maar liefst 2,4 miljard euro over vier jaar.”

Ook de Rai Vereniging reageert verheugd: “Het lijkt erop alsof het overleg dat wij continue hebben met onder andere het ministerie van Financiën zijn vruchten begint af te werpen. Door dit overleg zijn over en weer zienswijzen gewisseld en lijkt het er nu op dat helder en duidelijk beleid gemaakt wordt. Deze lijn zouden we graag door willen zetten met het nieuwe kabinet”, aldus directeur Peter Janssen. Wel is de Rai-vereniging teleurgesteld over het stopzetten van de afbouw van BPM maar ze begrijpt dat dit gezien de situatie niet anders kan.