In twee jaar tijd is het aantal private lease-contracten gestegen van 36.000 naar meer dan honderdduizend. Gemak en zekerheid maken dat consumenten hun steeds vaker gaan leasen. 

De magische grens van honderdduizend privélease-contracten is doorbroken. Stond het aantal private lease-contracten eind 2015 nog maar op 36.000 stuks, 2 jaar later zijn het er al bijna drie keer zoveel. Onder de particulieren die hun auto leasen kiest meer dan 60 procent voor een product met Keurmerk Private Lease. Dat maakt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) bekend. 

De vereniging verwijst ook naar recent onderzoek door GfK en Multi Client ,waaruit blijkt dat de bekendheid van private lease in dezelfde 2 jaar groeide van 48 naar 67 procent. Het aantal ondervraagde mensen dat van plan is om in de komende jaren een auto te leasen in plaats van te kopen verdubbelde van 4 naar 8 procent. Op basis van onder meer dit onderzoek voorziet VNA de komende jaren een verdere groei. Dit past ook bij de maatschappelijk verschuiving van bezit naar gebruik. 

Private lease

Zekerheid en gemak doorslaggevend

De belangrijkste redenen waarom consumenten liever leasen blijken het gemak en de zekerheid te zijn. Het gemak bestaat eruit dat de leaseaanbieder, bijvoorbeeld de dealer, alle bijkomende zaken (belastingen, verzekeringen, onderhoud, enzovoort) regelt. En dat alles voor een vooraf bekende, vaste maandelijkse prijs - de zekerheid. Onder de consumenten die een auto koopt heeft de meerderheid geen idee wat autorijden hen in totaal kost. Private lease neemt zodoende zorgen en grote risico's weg. 

Wat leaserijders minder leuk vinden zijn de kleine lettertjes van de contracten. Bij het kiezen van een leasemaatschappij en -product blijken de betrouwbaarheid en voorwaarden doorslaggevend. Om niet voor verrassingen te komen staan kiezen deze consumenten dan ook meestal voor een leaseproduct dat voorzien is van het Keurmerk Private Lease. Inmiddels hebben vier van de vijf privéleasecontracten de bescherming van dit keurmerk.