Miljoenennota 2019

Voor lease- en andere autorijders zijn geen belastingwijzigingen voorzien. Dat blijkt uit de zojuist gepresenteerde Miljoenennota 2019.

Het is Prinsjesdag en dus is de Miljoenennota 2019 aan de Staten-Generaal gepresenteerd. We hebben 'em nageplozen en kunnen je geruststellen: er zijn geen belastingwijzigingen voorzien voor autorijders, autokopers of leaserijders. BPM, MRB (wegenbelasting), bijtelling, accijns op brandstoffen - ze worden in geen enkel beleidsdocument genoemd. Dat betekent trouwens ook dat de regering nog altijd geen duidelijkheid geeft over de aanpassing van BPM bij de overgang naar WLTP.

Wel kondigt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Miljoenennota aan dat er een inhaalslag gemaakt wordt op het gebied van de infrastructuur. Zo is extra geld ingeboekt om 'ontbrekende schakels in het hoofdwegennet' aan te leggen en extra wegenonderhoud uit te voeren. Website Transport-online meldt dat ook wordt geïnvesteerd in laadpalen en tankstations voor waterstofauto's. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen zou zich, behalve op doorstroming, ook willen richten op veiligheid en milieu. Welke duurzame maatregelen automobilisten staat te wachten zal worden ingevuld in het Klimaatakkoord, door de 'tafel' Mobiliteit.