Glazen bol

Wat de autotoekomst ons brengt weet niemand al willen voorspellers je soms anders doen geloven. Ze heten vaak industrieanalisten, worstelen zich door allerlei informatie die ze niet zelden gewoon uit de media halen en trekken dan hun conclusies. Werken ze een beetje harder dan gemiddeld, dan zoeken ze contact met de toeleveranciers of praten met wagenparkbeheerders en leasemaatschappijen want die weten wat de autofabrikanten van plan zijn respectievelijk plaatsen lang van te voren hun orders.

Hun voorspellingen maken in de media vaak veel indruk en worden door veel branchegenoten gevolgd. Want het zijn toch serieuze mensen, die analisten? “Jein”, zeggen de Duitsers. Natuurlijk zijn hun voorspellingen gebaseerd op enkele feitelijke gegevens. Maar vaak betreft het waarzeggerij voor een zo korte termijn dat je er gemakkelijk onderuit komt als het anders uitpakt. Voorbeeld: In 2008 zijn in ons land 500.000 nieuwe auto’s verkocht; in 2009 waren het er 388.000. Dus: hoe zou 2010 uitpakken?

Dat was niet zo moeilijk. Iedereen nam eerst het zekere voor het onzekere en voorspelde een ‘stabiele markt’ (dus gelijkblijvende verkoop). Geen analist waagde zich eraan in crisistijd beter nieuws de wereld in te sturen dan de economie kon verdragen. Maar het tij keerde, de consument wilde toch zijn auto vervangen en ziedaar: de afgelopen weken zijn de prognoses al enkele keren bijgesteld. Ik geloof dat we dit jaar uiteindelijk 450.000 nieuwe auto’s gaan kopen.

Ik noem dat geen voospellen meer, het is meer je mening per dag bijstellen aan de hand van de laatste verkoopcijfers. Een dagprijs noemt de vishandel dat. Sommige ontwikkelingen kun je op je klompen aanvoelen. In Duitsland zijn vorig jaar dankzij die enorme slooppremie regeling anderhalf miljoen auto’s meer verkocht dan begroot. Nogal wiedes dat de verkoop dit jaar – zonder slooppremie – bij onze Oosterburen is ingestort. Dat durfde niemand echter publiekelijk aan te kondigen want dan zou de handel bij voorbaat negatieve publiciteit krijgen.

Met andere woorden: die korte termijnvoorspellingen kunnen al die waarzeggers beter achterwege laten want het is meer leven bij de waan van de dag dan een hulp om een strategie te bepalen. Ik ben daarom meer geïnteresseerd in prognoses over hoe onze autowereld er tussen nu en 2020 uitziet. Zodat ik me een beeld van de toekomst kan vormen. Met name als het gaat om elektrische auto’s en wat daarmee samenhangt. Want daaromtrent heerst nog veel onduidelijkheid.

Dat Renault in 2020 zegt tien procent van haar totale productie uit E-voertuigen bestaat, is een boude uitspraak maar het getuigt wel van een lange-termijn-visie. Juist omdat de meesten binnen de autobranche er geen geloof aan hechten (want bang zijn voor grote veranderingen) is Renault’s visie interessant, zelfs al zou in 2020 maar zeven of acht procent van de Renaults elektrisch zijn. Want elektrische auto’s komen er hoe dan ook aan, in welke vorm dan ook. Dat geldt ook voor de uitspraak van Dr. Ulrich Hackenberg, de grote ontwikkelingsbaas van Volkswagen. Hij verklaarde enkele maanden gelden dat in 2020 alle nieuwe verkochte auto’s in de EU wel van een of ander hybride systeem zijn voorzien. Kijk, dat is een waarzegger met durf. En hij zou nog wel eens gelijk kunnen krijgen.