Justitie blijft optreden tegen hardrijders in het verkeer. Recent werd het verbod op radardetectoren al aangekondigd, nu beschuldigt het Open Ministerie de Tuf-tuf Club, een website die protesteert tegen snelheidscontroles, van smaad.


De exacte redenen voor de aanklacht zijn niet geheel duidelijk, maar volgens Frank Jacobs, die deze site heeft opgezet, zijn allerlei kleine ergernissen die bij de officier van justitie Koos Spee en bij een aantal snelheidscontroleurs leven, samengepakt tot één aanklacht en heeft justitie geen poot om op te staan.


Kleine overtredingen

Op de site protesteert Jacobs tegen bekeuringen voor kleine snelheidsovertredingen, en kun je bijvoorbeeld een standaard bezwaarschrift downloaden. Frank Jacobs is van mening dat iets harder rijden dan toegestaan de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. Integendeel, meent hij, het is juist gevaarlijk als je telkens op je snelheidsmeter moet kijken of je te hard rijdt en ook nog eens continu in de berm moet turen of je een controleur ziet staan.


Jacobs vindt het terecht dat hij in zijn protesten op zijn site op de man speelt: “We schieten op alles wat ermee te maken heeft. En als zij werkelijk menen het voor de verkeersveiligheid doen, dan hoeven ze zich toch niet te schamen?” Misschien gaat smaad dus wat ver, maar een beetje goed fatsoen zou niet misstaan. Want soms gaat het er op www.tuftufclub.com wel erg grof aan toe.