Fabrikanten van SUV’s krijgen drie jaar langer de tijd om voor deze auto’s de Euro V emissienormen te halen. Het Europees Parlement heeft de normen die de uitstoot van stofdeeltjes en NOx moeten terugdringen woensdag goedgekeurd. In 2009 gaan de strengere uitstooteisen in.

SUV’s kunnen nu nog niet aan de nieuwe normen voldoen, maar krijgen respijt tot 2012, tot groot ongenoegen van een deel van de parlementsleden. “Ronduit idioot”, zegt Dorette Corbey (PvdA). “Iedereen weet dat juist die auto’s enorm vervuilend zijn. Wie wel eens wandelt of fietst door een stad ruikt en ziet wat die bakken uitstoten.”

De Euro V-norm omvat ook het verplichte roetfilter voor nieuwe diesels. Nederland had deze verplichting al eerder willen invoeren, maar werd tegengehouden door Eurocommissaris Günter Verheugen omdat het de Europese automarkt te veel zou verstoren.

Het roetfilter is nu vanaf september 2009 verplicht in de Europese Unie. “Dat had van mij best een jaar eerder mogen zijn”, aldus Europarlementariër Jules Maaten van de VVD, die toch vrede heeft met het besluit. “Het kan niet zo zijn dat de Europese Commissie wel strengere regels opstelt voor de lucht in de EU, maar geen regels die de bron van de vervuiling aanpakken.”