Autofabrikanten blijken grote moeite te hebben de CO2-normen die ze zichzelf hebben opgelegd te halen. Volgens Europese milieuorganisaties slagen alleen Fiat, Renault en Citroën erin de uitstoot van hun modellen voldoende te beperken.

De European Federation for Transport and Environment onderzocht de uitstoot van koolstofdioxide van twintig automerken en kwamen tot de conclusie de meerderheid achterblijft bij de normen die de fabrikanten hebben afgesproken voor 2008. De stichting Natuur en Milieu wil dat de Europese Unie autofabrikanten wettelijk verplicht een norm te halen en sancties oplegt wanneer deze norm niet wordt gehaald. De auto-industrie ziet daar uiteraard niets in.

Volgens RAI Vereniging is het achterblijven op de normen ook niet geheel te wijten aan de autofabrikanten. Volgens de overkoepelende organisatie voor autofabrikanten hebben de oliemaatschappijen ook deels schuld. Zij leveren namelijk niet altijd brandstof voor schonere auto’s die rijden op gas of bio-ethanol. RAI pleit voor een nadrukkelijk samenspel met oliemaatschappijen, overheden en berijdersorganisaties. De organisatie benadrukt dat het afgelopen decennium al enorme stappen zijn gemaakt op vrijwillige basis.