Het doodvonnis voor de Amerikaanse benzineslurper is definitief getekend. George W. Bush wil dat Amerikanen in schonere auto’s gaan rijden en minder brandstof verbruiken. Over tien jaar moet de benzineconsumptie zelfs met 20 procent verminderd worden. Bush ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor alternatieve brandstoffen, zoals ethanol.

De Amerikaanse president deed zijn oproep afgelopen nacht tijdens de jaarlijkse State of the Union – het Amerikaanse equivalent van de troonrede – voor het Congres. Voor het eerst stond hij daarbij tegenover een meerderheid van Democraten, waardoor de Texaan zich meer richtte op binnenlandse politiek dan zijn omstreden internationale operaties.

Net als vorig jaar verkondigde Bush dat Amerika van zijn ‘verslaving’ aan olie af moet. Vannacht omschreef Bush deze boodschap echter als ‘de serieuze uitdaging van mondiale klimaatsverandering’. Het gaat Bush er overigens niet alleen om de effecten van het verbruik van fossiele brandstoffen op het milieu terug te dringen; hij wil ook voorkomen dat de Verenigde Staten té afhankelijk worden van buitenlandse olie.