Het innen van verkeersboetes van buitenlandse overtreders blijft een probleem. Het overleg tussen EU-landen over dit onderwerp loopt vast. Een aantal landen onder aanvoering van Duitsland heeft juridische bezwaren, zo meldt De Telegraaf.

Als een Nederlander wordt geflitst in het buitenland krijgt hij zelden of nooit de bekeuring thuis gestuurd. EU-verkeerscommissaris Antonio Tajani wil het mogelijk maken dat ieder EU-land verkeersboetes kan opsturen naar buitenlandse overtreders. Hij vindt de straffeloosheid een gevaar voor het verkeer in Europa.

Dinsdag wordt er opnieuw overlegd over dit onderwerp maar de Italiaan verwacht wederom geen akkoord. Minister Eurlings gaf al eerder aan dat er waarschijnlijk geen overeenstemming wordt bereikt over dit onderwerp. Juridische bezwaren van enkele EU-landen zijn hiervan de oorzaak.

Tajani vindt de bezwaren van die landen onzin, hij geeft aan dat alle juridische drempels komen te vervallen in het nieuwe verdrag. Daarin staat dat alle landen de bekeuringen kunnen doorsturen naar geflitste buitenlandse automobilisten. Duitsland is van mening dat de Europese Commissie zich niet moet bemoeien met het innen van boetes en wil op een eigen, meer omslachtige manier buitenlandse overtreders bekeuren.