Uit een enquête van Routenet.nl blijkt dat automobilisten er weinig voor voelen om hun auto te laten staan. Bijna tweederde van de ruim vijftienhonderd respondenten geeft aan liever niet met het openbaar vervoer te willen reizen en een vrijwel even grote groep ziet carpoolen niet zitten.

De mensen die toch besluiten eens niet de auto te pakken doen dat met name omdat ze de files zat zijn. Van de ondervraagden geeft 29 procent aan wel eens niet met de auto te gaan om de file te mijden. Ruim een kwart geeft bezuinigingen op autokosten op als reden. Het milieu speelt een veel minder grote rol. Slechts zestien procent laat de auto staan om vervuiling tegen te gaan.

Wel overwegen automobilisten om zuiniger te gaan rijden. Voor zestig procent van de ondervraagden is het fiscaal voordeel op zuinige auto’s een reden om voor een groener exemplaar te kiezen. Ook de lagere autokosten en lagere bijtelling zijn hierbij belangrijke factoren.

Bijna tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat het geen optie is om dichterbij het werk te gaan wonen. Van de deelnemers zegt 73 procent wel bereid te zijn zaken te doen via de telefoon of videoconferencing. Toch denken de meeste ondervraagden dat het weinig uit zal maken. Bijna negentig procent van de respondenten verwacht dat Nederland nooit van de fileproblematiek zal afkomen. Zij voelen zich ook niet gesteund door de politiek. Volgens 84 procent doet de overheid onvoldoende om de files te verminderen.