De invoering van kilometerheffing gaat meer kosten dan oorspronkelijk is afgesproken. Het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer heeft berekend dat de inningskosten meer dan de vastgestelde norm van vijf procent van de totale opbrengst zullen bedragen.

De Kamer had de norm van vijf procent gesteld als een van de randvoorwaarden om akkoord te gaan met de komst van de kilometerheffing. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen daarom dat minister Eurlings van Verkeer de invoering van de kilometerheffing tijdelijk stillegt nu de exploitatiekosten hoger dreigen uit te vallen. De SP verwacht niet dat de kosten ooit nog zullen dalen en de VVD wil dat de bewindsman het parlement beter informeert. Morgen wordt de kilometerheffing besproken in de Tweede Kamer.

Net voor de zomervakantie slaagde Eurlings er eindelijk in het groene licht te krijgen voor de start van de kilometerheffing. De verkeersminister moest daarvoor eerst de Kamer overtuigen dat automobilisten niet dubbel zouden moeten betalen door de komst van een nieuwe provinciale belasting. De kilometerheffing, die vanaf 2011 van kracht zou moeten zijn, betekent namelijk het einde van de opcenten op de wegenbelasting. De provincies willen graag snel duidelijkheid uit Den Haag hoe dit verlies van een miljard euro valt te compenseren.