Navigatiesysteem

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) wil een verbod op het instellen van navigatiesystemen tijdens het rijden. Hierdoor hoopt het korps preventief op te kunnen treden in de toekomst, wat de verkeersveiligheid ten goede moet komen.

De KLPD wil artikel 13 uit de wegenwet weer invoeren. Die zegt dat een bestuurder alles moet doen om zijn auto te besturen. Met het invoeren van die wet hoopt de politie onveilig rijgedrag te kunnen voorkomen. In 1991 werd artikel 13 geschrapt om bestuurders meer zelfstandigheid te geven.

Volgens de politie maken veel bestuurders op een onverantwoorde manier gebruik van die zelfstandigheid. De krant lezen, een banaan eten, navigatiesysteem instellen of de radio instellen: als het aan de KLPD ligt is dat straks verleden tijd.

Ook maakt het korps zich zorgen over de steeds bredere toepassingen op mobiele telefoons, zoals surfen op internet en tv-kijken. Dat is nu toegestaan, mits de telefoon in een houder is geplaatst. Door het verbieden van dit soort activiteiten tijdens het rijden wordt het gemakkelijker om preventief op te treden maar ook om na een ongeval straffen op te leggen aan de veroorzaker.