Autosloperij

Bovag roept provincies op om aan te haken bij de sloopregeling. De brancheorganisatie wil dat de overheden van de provincies een extra bonus geven bovenop de landelijke premie.

Bovag roept provincies op om gezamenlijk een extra premie bovenop de huidige sloopregeling te geven. Volgens het principe ‘hoe hoger de premie, hoe groter het effect’ komt een provinciale stimulans volgens de Bovag het milieu ten goede.

“Provincies en grote steden zijn wel vaker actief op dit terrein. Denk aan subsidies op spaarlampen, subsidies voor aardgasvulpunten, stimuleren van biobrandstoffen en een extra premie voor de na-inbouw van roetfilters in dieselauto’s. Ik weet zeker dat ook provincies geïnteresseerd zijn in crisismaatregelen waarbij het mes aan twee kanten snijdt: de economie stimuleren en tegelijkertijd het milieu een dienst bewijzen,” aldus Jan Ploeg, Bondsvoorzitter bij Bovag.

Het geld hoeft volgens Ploeg niet het probleem te zijn: “De provinciale opcenten zijn de laatste jaren vaak flink verhoogd.” Vandaag overhandigde hij de eerste verzoekbrief aan de provincie Friesland. Intussen lijkt de landelijke sloopregeling redelijk aan te slaan. In de eerste week na de invoering vonden er 3.600 transacties plaats waarbij de slooppremie werd uitgereikt aan consumenten.

Lees alles over de sloopregeling