De Duitse overheid wil in 2020 een miljoen elektrisch aangedreven voertuigen op de weg hebben. Het Wereld Natuur Fonds heeft becijferd dat de CO2-uitstoot niet of nauwelijks afneemt zolang het land elektriciteit opwekt via kolencentrales.

De doelstelling is mooi: in 2020 moeten in Duitsland – met een wagenpark van 41 miljoen auto’s – een miljoen elektrisch aangedreven auto’s of plug-in hybrides rondrijden. Het Wereld Natuur Fonds in Duitsland heeft vorige maand een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot met slechts 0,1 procent afneemt als de doelstelling gehaald wordt.

Dat komt niet doordat elektrisch aangedreven voertuigen CO2 uitstoten maar door de opwekking van stroom. In Duitsland geschiedt dat vooral via kolencentrales die veel CO2 de lucht in blazen. Omgerekend stoot een kolencentrale 200 g/km CO2 uit, terwijl de gemiddelde brandstofauto een CO2-emissie heeft van ‘slechts’ 160 g/km.

Het onderzoek benadrukt het belang van schonere centrales omdat het rijden op elektriciteit anders weinig zin heeft. De Europese Unie werkt op dit moment aan een voorstel dat kolencentrales verplicht een deel van de CO2 op te vangen en op te slaan. Met aardgas- of kerncentrales is het rendement al vele malen hoger maar het beste alternatief is natuurlijk groene stroom.