'Kilometerheffing ook in België'

De ‘slimme kilometerheffing’ die de Nederlandse regering in wil voeren, moet volgens enkele Belgische politici ook in hun land worden geïntroduceerd. Een van hen pleit zelfs voor een ‘compatibel systeem voor wegentol’ voor de hele Benelux. Dat zou een voorbeeld moeten zijn voor de gehele Europese Unie.

Het Nederlandse besluit over de kilometerheffing is in België met belangstelling gevolgd. De staatssecretaris voor Mobiliteit aldaar, Etienne Schouppe, wil binnen twee à drie jaar elektronisch rekeningrijden invoeren in België. Hoewel hij benadrukt dat het strikt genomen de bevoegdheid is van de gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), gaat hij hierover met hen overleggen.

Bart Tommelein, voorzitter van het Beneluxparlement, wil eveneens een discussie starten en wel samen met Nederland en Luxemburg. “In goed nabuurschap moeten we een platform vinden om dergelijke systemen van tolheffing mogelijk te maken. Afgestemd op mekaar maar ook met respect voor de eventueel verschillende beleidskeuzes.” Hij hoopt te komen tot een voorbeeldsysteem dat door andere EU-landen kan worden overgenomen.

Toch is niet iedereen zo enthousiast. De oppositiepartij Lijst DeDecker vraagt de Vlaamse regering om niet mee te doen aan deze ‘asociale maatregel’. Fractieleider Lode Vereeck werpt tegen: “Een hogere heffing tijdens het spitsuur is trouwens pure Kafka, aangezien de overheid de files eerst heeft veroorzaakt door jaren onvoldoende te investeren in weginfrastructuur.”

De Vlaamse partij Groen! diende in het verleden al twee keer een voorstel voor kilometerheffing in. Dit werd beide keren unaniem verworpen. Fractieleider Filip Watteeuw gaat het voorstel nu aanpassen en opnieuw indienen. Hij heeft al een spoeddebat aangevraagd. “Overleg op Benelux-niveau is goed, op voorwaarde dat het niet de bedoeling is om de Nederlanders terug te fluiten of af te remmen. Maar integendeel om met heel de Benelux Nederland te volgen.”