MG Rover

De voormalige eigenaren van MG Rover betalen de curator van het failliete bedrijf drie miljoen pond terug. Ze kopen zo een rechtszaak af die de curator wilde aanspannen naar aanleiding van het verschijnen van een overheidsrapport over de gang van zaken tijdens het faillissement.

The Phoenix Four, zoals de vier voormalige eigenaren van MG Rover worden genoemd, hebben een schikking getroffen met de curator van het failliete autoconcern. Zonder tussenkomst van de rechter betaalt het bedrijf van de vier heren de curator drie miljoen pond. Er staan zo’n vier jaar na het faillissement nog altijd 5.000 schuldeisers in de rij bij MG Rover.

De voormalige eigenaren voorkomen met deze schikking een rechtszaak. Uit een onderzoeksrapport van de overheid bleek dat ze vlak voor het faillissement van MG Rover 42 miljoen pond weg hebben gesluisd. De Phoenix Four hebben dit overigens altijd ontkend.

Ze hekelen het overheidsonderzoek, dat zestien miljoen pond heeft gekost. Eerder werd al bekend dat het ‘Serious Fraud Office’ geen onderzoek gaat doen naar de rol van de vier heren in het faillissement, ondanks een verzoek van de overheid. De kwestie ligt gevoelig in Groot Brittannië omdat de regering destijds 16 miljoen pond staatssteun verleende om MG Rover te redden.