NedCar

Het Limburgse autoproductie-bedrijf NedCar heeft het in 2009 – ondanks een positief resultaat – niet goed gedaan. De autoproductie bereikte een historisch dieptepunt. Als er dit jaar geen verandering optreedt moet er opnieuw worden gesneden in het personeelsbestand.

Dit blijkt uit het NedCar jaarverslag over 2009, dat onlangs is gepubliceerd. Ondanks een productiecapaciteit voor 200.000 auto’s liepen er vorig jaar niet meer dan 50.620 stuks van de band. Ten opzichte van 2008 is dat een daling van bijna 9.000 auto’s ofwel 14 procent. De omzet daalde met 10 procent naar 636 miljoen euro.

Overigens behaalde NedCar wel een bescheiden winst van 23,9 miljoen euro. Dat is 4 miljoen meer dan in 2008. Het bedrijf heeft het geluk dat Mitsubishi een vaste afnameprijs plus een opslag betaalt voor iedere afgeleverde auto. Daarnaast kwamen eenmalige inkomsten binnen. Daaronder zat bijna 36 miljoen euro van fabrikant Daimler, die in 2006 vroegtijdig de productie van de Smart ForFour afbrak.

Momenteel worden alleen de Mitsubishi Colt en Outlander in Born gebouwd. Dit contract loopt in 2012 af. Mitsubishi beslist pas eind deze zomer of het de productie in de Limburgse fabriek al dan niet zal voortzetten na 2012. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft deze week, bij haar bezoek aan de Mitsubishi Motor Corporation in Japan, aangegeven dat voortzetting belangrijk is voor de Nederlandse economie. Ze kreeg echter geen toezegging.

NedCar geeft aan met verschillende partijen in gesprek te zijn over productie in de fabriek in Born. Tot op heden heeft dit nog niet mogen leiden tot nieuwe opdrachten. Als de auto-industrie niet snel aantrekt, zullen meer medewerkers ontslagen moeten worden, meldt de directie in het jaarverslag. In de zomer loopt de deeltijd-WW voor het productiepersoneel af. Na de afvloeiing van mensen waren er eind 2009 nog 1.590 mensen bij NedCar in dienst. In toeleveringsbedrijven zijn nog eens circa tienduizend mensen afhankelijk van NedCar.