Leaserijders blijken een belangrijke bijdrage te leveren aan de vergroening van het autopark in Nederland. De leasesector heeft het echter moeilijk door de economische crisis. In 2009 kromp de leasemarkt voor personenauto’s met circa 4 procent.

De invoering van een 14 procent bijtellingscategorie voor ‘zeer zuinige leaseauto’s’ in 2008, gevolgd door de BPM-vrijstelling voor hybride auto’s in 2009, hebben hun uitwerking niet gemist. Het aandeel leaserijders met een auto voorzien van een alternatieve aandrijving (hybride, elektrisch) of rijdend op alternatieve brandstoffen (aardgas, ethanol, et cetera) verdubbelde in 2009. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), waartoe 88,7 procent van de branche behoort.

De Honda Civic Hybrid en de hybride Toyota Prius stegen van de 9e en 10e plaats in 2008 naar de 3e en 4e positie van meest aangeschafte leaseauto’s. De top 10 wordt aangevoerd door de Volkswagens Golf en Passat, die ook in zuinige BlueMotion-variant verkrijgbaar zijn. Ruim twee op de tien nieuw aangeschafte leaseauto’s viel in de 14 procent bijtellingscategorie.

Het aantal benzineauto’s met een CO2-uitstoot van 110 g/km of minder steeg met 31,4 procent. Er was een spectaculaire groei te zien onder de dieselauto’s met zuinige motor, die maximaal 117 g/km aan CO2 uithoesten. Al met al daalde de gemiddelde CO2-uitstoot onder de nieuwe personen-leaseauto’s met 5,2 procent, tot 147,5 g/km. Overigens is dit nog altijd iets minder dan de gemiddelde daling onder alle automobilisten in Nederland.

Een ander teken van de vergroening van het Nederlandse lease-wagenpark is de verdubbeling van auto’s met het energielabel A, ten opzichte van 2008. Nieuwe leaseauto’s met label B stegen met 7,8 procent tot een aandeel van 39,5 procent, terwijl het aantal leaseauto’s met een C- en D-label met respectievelijk 11,0 en 7,5 procent daalden. Dat betekent dat van de lease personenauto’s, aangeschaft in 2009, meer dan tweederde (69,3 procent) een A- of B-label heeft.

Wel moet worden aangetekend dat de leasemarkt vorig jaar, vanwege de economische crisis, kromp. Het aantal nieuwe VNA-contracten nam af van 130.500 tot 110.400 personenauto’s. Daartegenover stond een sterke stijging van voortijdig beëindigde contracten: van 44.100 tot 51.600 stuks in 2009. Daardoor nam het VNA-personenauto leasepark af met 5,8 procent (na correctie 4,1 procent). De gemiddelde leaseduur en auto-leeftijd stegen; een teken dat wagenparkbeheerders en bedrijven langer wachten met het aanschaffen van nieuwe auto’s van de zaak.

Hoewel de situatie voor 2010 niet veel zal verbeteren ziet de VNA gelukkig ook lichtpuntjes. Zo stelt het dat de leasemaatschappijen hun wagenpark nu tegen betere voorwaarden kunnen financieren dan voor de crisis.