De CEO van General Motors, Daniel Akerson, slaat spierballentaal uit. Hij noemde vorige week in een toespraak Toyota Prius-rijders ‘geeks’ en gaf aan dat hij in een Toyota Prius ‘nog niet dood gevonden wil worden’.

Daniel Akerson, CEO van General Motors, slaat wild om zich heen. Tijdens een toespraak in Washington, opgetekend door persbureau AP, laat de topman zich laatdunkend uit over de Toyota Prius en zijn berijders en over de strenge eisen die de Amerikaanse overheid stelt aan het beleid van GM.

Akerson zei in zijn toespraak dat de Prius een ‘auto voor geeks’ is en dat hij er bovendien ‘nog niet dood in gevonden wil worden’. GM’s Chevrolet Volt, de tegenhanger van de Prius, vindt hij er juist ‘goed uitzien’. Toyota-woordvoerder Wade Hoyt reageert gepast: “We hebben wereldwijd twee miljoen Priussen verkocht. Deze mensen kunnen niet allemaal geeks zijn.”

De GM-topman uitte ook nog even zijn ongenoegen over de invloed van de Amerikaanse overheid bij GM. Hij vindt dat ze niet zo krampachtig moet vasthouden aan het beperken van de topsalarissen: “Alle goede mensen lopen weg”. Wel bedankte hij de Amerikaanse belastingbetaler voor de redding van GM vorig jaar.