Palmolieplantage

De Europese Commissie wil dat de winning van biobrandstof niet meer ten koste gaat van bossen en veenland. Europa voert enkele nieuwe regels in die dat moeten voorkomen.

De Europese Commissie maakt een eind aan ‘foute’ biobrandstof. Het winnen van biomassa mag niet meer leiden tot ontbossing, zoals in Indonesië, Maleisië en Brazilië op grote schaal gebeurt. Daar worden bossen platgebrand om plaats te maken voor suikerriet- en palmolieplantages.

Ook wil de EU geen biobrandstof meer uit grondstoffen die afkomstig zijn uit tropische bossen of gebieden met veel dier- en plantsoorten. Daarnaast is het winnen van biomassa uit drooggelegde veengronden voor de EU niet langer acceptabel.

De EU heeft zichzelf als doel gesteld dat in 2020 tien procent van alle brandstof in Europa uit biomassa moet bestaan. In de nieuwe regels staat ook dat biobrandstof pas biobrandstof mag heten als de CO2-uitstoot van auto’s 35 procent lager ligt dan bij gebruik van gewone brandstof.

De nieuwe regels staan echter nog steeds toe dat er biomassa wordt gewonnen uit voedselgewassen. Dat leidt tot hogere voedselprijzen en dus meer honger in de wereld. Bij biobrandstof van de tweede generatie is dat niet het geval, dan worden alleen niet-eetbare gewassen en natuurlijk afval gebruikt.