Standaardisering van oplaadtechnologie, aanleg van infrastructuur, omscholing van automonteurs en bevordering van veiligheid – dit zijn enkele van de punten uit het Europese actieplan om het gebruik van elektrische en hybride auto’s te stimuleren. De ‘realistische vaststelling’ van CO2-uitstoot is voor consumenten interessant.

EU-commissarissen Antonio Tajani (Industriebeleid) en Connie Hedegaard (klimaat) presenteerden deze week een plan om de ontwikkeling en het gebruik van elektrisch aangedreven auto’s te presenteren. “Vermindering van de broeikasgas uitstoot door het wegverkeer is cruciaal als Europa zijn CO2-lange termijn doelen wil halen”, aldus Hedegaard. Ook is er angst dat Europa achterop raakt bij de Verenigde Staten en China.

Het actieplan pakt de kwestie vanuit verschillende hoeken aan. Allereerst wil de Europese Commissie voorkomen dat ieder land zijn eigen oplaadstekker ontwikkelt. Dan zou je je elektrische of hybride auto tijdens een buitenlandse reis niet kunnen opladen. Daarom stelt het plan voor om te komen met een standaard voor zowel oplaadtechnologie als accu’s.

De Europese Unie komt ook met geld op tafel. Er zullen leningen ter beschikking worden gesteld voor onder meer de infrastructuur (oplaadpunten), omscholing van werknemers in de auto-industrie, onderzoek naar betere accu’s en de ontwikkeling van ‘slimme’ elektriciteitsnetten. Dit laatste moet overbelasting voorkomen. De individuele subsidies van de lidstaten moeten uiterlijk eind dit jaar op elkaar zijn afgestemd.

Bestaande wetgeving wordt aangepast aan elektrische mobiliteit. De veiligheidsregels rondom botsingen, bijvoorbeeld, worden opnieuw bekeken vanwege de extra ongevallen die stille, elektrische voertuigen kunnen veroorzaken. Ook komen er veiligheidseisen voor snel en veilig opladen. In de recycling wetgeving wordt hergebruik van batterijen aangemoedigd.

Voor consumenten is een belangrijke verbetering dat het vaststellen van verbruik en CO2-uitstoot niet langer gebaseerd mag worden op ideale omstandigheden op de testbaan. Brussel wil ‘realistische testen’, waarbij bijvoorbeeld de airconditioning aanstaat. Daarmee willen de EU-commissarissen de autofabrikanten aanzetten om ook het energieverbruik van dit soort auto-componenten omlaag te krijgen.

De reactie op het EU-plan zijn voorzichtig positief. Enkele Europarlementariërs en milieuorganisaties vinden de voorstellen niet ver genoeg gaan. Zo willen ze bijvoorbeeld dat iedere auto wordt uitgevoerd met meters die stoomverbruik en uitstoot weergeven, of pleiten ze voor minder subsidie bij elektroauto’s die rijden op stroom die is opgewekt in kolencentrales in plaats van op duurzame energie. Toch kunnen ook deze critici er niet onderuit dat de EU met het plan een flink aantal hindernissen uit de praktijk op probeert te lossen.