Oude Volkswagen Golf? Slopen!

De gemeente Rotterdam voert in navolging van Den Haag een sloopregeling in. De gemeente wil op die manier oude, vervuilende auto’s uit de stad krijgen.

Rotterdam voert in 2014 een sloopregeling in. Dieselauto’s met een bouwjaar van voor 2005 en benzinemodellen van voor juli 1992 komen in aanmerking voor de sloopsubsidie. Zowel personenauto’s als taxi’s en bestelauto’s komen in aanmerking. Het bedrag staat nog niet vast, maar ligt waarschijnlijk rond de 1.000 euro.

Als je in plaats van de gesloopte auto een groengas- of elektrische auto koopt dan krijg je nog een extra fiscaal voordeeltje van de gemeente. De regeling geldt alleen voor auto’s die op 28 november 2013 al geregistreerd staan in de gemeente Rotterdam.

Een tweede maatregel die tegelijkertijd wordt ingevoerd is dat er geen nieuwe parkeervergunningen meer worden afgegeven voor oude auto’s. Dat wil zeggen: auto's uit dezelfde leeftijdscategorie als waarvoor de sloopregeling geldt. De bestaande vergunningen blijven buiten schot.