De ministerraad heeft gistermiddag ingestemd met de Autobrief II, waarin staatssecretaris Wiebes schetst hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 wil vereenvoudigen. Ook laat de brief een verschuiving zien in fiscale stimulering: van het kopen of leasen van emissie-arme auto's naar het volledig emissieloos rijden. 

Dat laatste is nodig, zegt Wiebes, om meer winst voor het milieu te behalen. "Hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk gewoon benzineauto's, en vaak ook niet eens zulke kleine." De VVD-staatssecretaris heeft delen van het voorstel van de auto- en milieulobby overgenomen, maar de totale belastingopbrengsten 'neutraal binnen het autodomein' gehouden.

Dat betekent dat sommige autorijders erop vooruit gaan en andere erop achteruit. In het algemeen kun je zeggen dat de belastingen voor  'zero emission' auto's (volledig elektrische en waterstofauto's) ongeveer gelijk blijven. Elektrische auto's met hulpmotor en plug-in hybrides ('semi-elektrisch') verliezen in de jaren 2017 tot 2020 geleidelijk de meeste voordelen. Voor oude diesels, die niet voldoen aan de Euro5-uitstootnorm, moet meer betaald gaan worden. Hieronder vind je de nieuwe maatregelen per belastingsoort op een rij. 

Hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk gewoon benzineauto's, en vaak ook niet eens zulke kleine

Bijtelling 

Nadat in overgangsjaar 2016 nog een extra categorie van 21 procent bestaat voor 'zuinige' brandstofauto's (met een CO2-uitstoot van 51 tot en met 106 g/km), blijft vanaf 2017 nog maar een algemeen bijtellingstarief over voor zakelijke rijders. Dit gaat, zoals deze week al gemeld, van 25 naar 22 procent. 

Het algemene percentage gaat gelden voor alle auto's, behalve zero-emission exemplaren. Deze blijven in de 4 procent bijtellingscategorie tot en met 2020. Vanaf 2019 worden elektrische auto's boven de 50.000 euro echter ook voor 22 procent aangeslagen; waterstofauto's niet. 

Voor de semi-elektrische auto's die nu nog profiteren van 7 procent bijtelling komt een overgangsregime. Volgend jaar betaal je daarvoor 15 procent, in 2017 wordt dat 17 procent, in 2018 geldt een percentage van 19 procent en vanaf 2019 geldt de algemene 22 procent bijtelling ook voor deze wagens.

Overigens gaan deze nieuwe tarieven pas in bij nieuwe leasecontracten. Voor wie uiterlijk dit jaar een leasecontract afsluit gelden de oude bijtellingspercentages nog tot en met het eind van het contract. 

Elektrische auto's houden voordelen

Motorrijtuigenbelasting (mrb ofwel 'wegenbelasting')

In 2017 gaat de mrb voor alle personenwagens 2 procent omlaag. Voor plug-in hybrides blijft tot en met 2018 een korting van 50 procent in stand. Vanaf 2019 worden deze 100 procent aangeslagen, maar dan geeft de Belastingdienst wel een korting van 300 euro op deze semi-elektrische wagens.

In datzelfde jaar ga je veel meer betalen als je een dieselauto rijdt die meer dan 5 mg fijnstof/km uitstoot. Die krijgen mrb-boetes toegekend van 15 procent inclusief de opcenten. Dit zou per auto kunnen oplopen tot 225 euro extra wegenbelasting.

BPM ('aanschafbelasting')

Om concurrentieverstoring met het buitenland tegen te gaan zal in 2020 de aanschafbelasting met 12 procent zijn gedaald. Hoe de afbouw eruit gaat zien weet Wiebes nog niet. Wel meldt de Autobrief dat er een aparte BPM-tabel komt voor plug-in hybride auto's, die vanaf 2017 niet langer vrijgesteld worden voor BPM. 

Veel meer gaan we nu inzetten op waar de winst zit voor het milieu, bij volledig elektrisch rijden

Net als bij de mrb blijft de BPM-vrijstelling voor emissieloze auto's wel bestaan. Wiebes wil bovendien zuinige auto's uit het compacte en middenklasse segment minder zwaar belasten, zowel bij aanschaf (BPM) als in gebruik (mrb). 

Verder

De Autobrief II wordt nog in de Tweede Kamer besproken en is dus nog niet definitief. In de brief wordt niet ingegaan op een op te richten fonds om de aankoop van elektrische auto's onder particulieren te stimuleren. Dit was een voorstel van de auto- en milieucoalitie. Het fonds lijkt er echter toch te komen. We hopen hierover spoedig meer te kunnen berichten.

*Update 26 augustus*

Wiebes heeft de BPM- en bijtellingswijzigingen verder uitgewerkt. Lees je meer over de nieuwe BPM-bedragen in dit artikel: 'BPM-belasting op plug-in hybrides gaat flink omhoog'