In 2030 wil het kabinet rekeningrijden invoeren voor personenauto’s en bestelauto’s. Dit betekent dat we niet meer een vast bedrag per kwartaal aan motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen, maar per gereden kilometer gaan afrekenen. Er wordt al heel lang gepraat over het invoeren van die zogenaamde kilometerheffing, maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen ervan? En waarom wil de overheid het rekeningrijden invoeren? Hieronder geven we antwoord op deze vragen en meer.

 

Waarom rekeningrijden?

Er wordt in Nederland al ruim 20 jaar gepraat over het invoeren van rekeningrijden. In eerste instantie was het plan voor ‘betalen naar gebruik’ bedoeld om de files in Nederland aan te pakken door de kilometerheffing te combineren met een spitsheffing. Wie in de ochtend- of avondspits in de auto stapte zou in het plan een hogere kilometerheffing betalen, omdat mensen dan de spits zouden vermijden en de files als vanzelf zouden oplossen. Bovendien kan rekeningrijden een veel eerlijker systeem zijn. In het huidige systeem van de wegenbelasting betaal je altijd een vast bedrag per kwartaal, ongeacht het aantal gereden kilometers. In het nieuwe systeem zouden kilometervreters juist meer gaan betalen en automobilisten die weinig kilometers rijden juist minder. Uiteindelijk is er van dit eerste plan voor rekeningrijden niets terecht gekomen, vooral door politiek geruzie en te grote technische problemen.

 

Kilometerheffing zorgt voor minder CO2

Nu we 20 jaar verder zijn is de discussie over rekeningrijden weer terug, en wil het huidige kabinet dit systeem in 2030 toch echt gaan invoeren. Het verminderen van de files is nog steeds een belangrijke reden om voor de kilometerheffing te kiezen, maar inmiddels spelen ook andere overwegingen zwaar mee zoals het milieu. Personenauto’s zijn namelijk verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de CO2-uitstoot van het wegtransport in Europa. Door een systeem van rekeningrijden in te voeren wil de Nederlandse overheid mensen stimuleren om de auto vaker te laten staan en eerder te kiezen voor de fiets of het OV.

 

Ook rekeningrijden voor elektrische auto’s

Een andere belangrijke reden waarom het kabinet rekeningrijden wil invoeren is de komst van de elektrische auto. Die zijn nu weliswaar vrijgesteld van het betalen van wegenbelasting maar dit belastingvoordeel wordt de komende jaren afgebouwd. Vanaf 2026 gaan eigenaren van een EV ook motorrijtuigenbelasting betalen. De werkelijke reden waarom rekeningrijden ook gaat gelden voor elektrische auto’s is dat zij geen benzine of diesel gebruiken, en er dus ook geen brandstofaccijns binnenkomt. Op dit moment bestaat ruim 45 procent van de benzineprijs uit accijns. Voor diesel is dat bijna 35 procent. Als we straks allemaal elektrisch rijden vallen die inkomsten weg. De overheid wil met rekeningrijden dus simpelweg de belastinginkomsten op peil houden.

 

Voor wie gaat rekeningrijden gelden?

De plannen zijn nog niet helemaal duidelijk maar in principe gaat rekeningrijden gelden voor elke autobezitter in Nederland, ongeacht het type auto waar je in rijdt. Het goede nieuws is dat er geen onderscheid wordt gemaakt wat betreft tijd en plaats van de gereden kilometers. Het idee van een spitsheffing is daarmee van de baan en ook is een gereden kilometer in Drenthe dan net zo duur als in Zuid-Holland. Dit betekent ook dat kilometers in het buitenland gewoon meetellen, met als argument dat je nu ook mrb betaalt als je in het buitenland bent. Bovendien speelt privacywetgeving een grote rol bij deze keuzes want het is niet toegestaan om te registreren waar en wanneer een automobilist zich ergens bevindt. Kortom, er wordt alleen bijgehouden hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. Automobilisten die weinig rijden gaan dan minder betalen dan automobilisten die veel rijden. Wel is het zo dat het tarief mogelijk afhankelijk wordt gemaakt van het gewicht en de brandstofsoort van de auto. Rijd je in een grote benzineauto dan moet je wellicht een hoger kilometertarief betalen.

 

Wat gaat rekeningrijden mij kosten?

Het is de bedoeling dat de kilometerheffing ‘budgetneutraal’ wordt ingevoerd. Dit betekent dat de overheid er niet meer of minder aan verdient dan in het huidige systeem van de motorrijtuigenbelasting. Bij de tariefbepaling van het rekeningrijden in 2030 gaat de overheid uit van het niveau van de autobelastingen in 2025. Gemiddeld rijden Nederlanders zo’n 10.000 kilometer per jaar. Als je rond dit gemiddelde zit zou je met de kilometerheffing niet duurder en ook niet goedkoper uit zijn. Uiteraard hangt het van je persoonlijke situatie af, en wat de uiteindelijke regels worden voor het rekeningrijden, om te bepalen hoeveel je gaat betalen voor je aantal gereden kilometers. Kan je de auto vaker laten staan? Dan is rekeningrijden wellicht voordelig voor jou.

 

Conclusie

Rekeningrijden betekent betalen per gereden kilometer. Het is belangrijk om te beseffen dat je straks niet langer een vast bedrag per kwartaal betaalt maar een flexibel bedrag. Dat bedrag wordt dan bepaald door het aantal gereden kilometers. Door de auto vaker te laten staan kan je mogelijk geld besparen zodra de kilometerheffing is ingevoerd.