Curatoren Kroymans: fraude en spookauto's

Curatoren Kroymans: fraude en spookauto's

In hun eerste verslag over de failliete Kroymans-boedel stellen de curatoren dat er mogelijk frauduleus is gehandeld. Zij gaan proberen dit terug te draaien. Daarnaast signaleren ze dat ruim vijfhonderd auto's worden vermist, terwijl een even groot aantal 'spookauto's' niet in de voorraad genoteerd staat.