Uitlaatpijp

Het Europese parlement heeft nieuwe wetgeving aangenomen waarmee de EU voortaan kan ingrijpen om een tweede 'dieselgate' te voorkomen. Bij sjoemelsoftware kan worden opgetreden én bestraft.

De Europese Commissie (EC) krijgt meer macht - maar voor een goed doel. Het kan voortaan ingrijpen wanneer autofabrikanten sjoemelen om de verbruiks- en uitstootgegevens ongeoorloofd te beïnvloeden. Ook kan de EC optreden als nationale toezichthouders zulke praktijken verzwijgen om hun industrie te beschermen. De nieuwe wetgeving is donderdag door het Europese parlement aangenomen. 

De Commissie krijgt nu het recht om auto's zelf nog eens te testen en zo te controleren of de nationale toelatingsinstantie (bij ons de RDW) z'n werk goed heeft gedaan. Ook kan de EC nationale toezichthouders vragen om hun collega's in andere EU-landen te evalueren. Tot slot kan de Commissie autofabrikanten vragen om hun software te openbaren; automerken zijn hiertoe voortaan verplicht.

Worden bij de tests of in de software onregelmatigheden aangetroffen - dat kan op gebied van uitstoot zijn maar evengoed de veiligheid betreffen - dan heeft de Commissie nu de bevoegdheid om terugroepacties op te leggen. Tot nu toe zijn deze acties, waarmee aanpassingen worden doorgevoerd, vrijblijvend. Door de nieuwe wet kunnen landen of merken zich hieraan niet langer onttrekken. Daarnaast kan de EC per auto die niet aan de EU-standaarden voldoet een boete opleggen tot 30.000 euro. 

WLTP onderdeel van de wet

En onder deze standaarden valt de nieuwe methode waarmee uitstoot en brandstofverbruik wordt gemeten, de WLTP-test. Ook de nog verwachte, aanvullende RDE-praktijktest wordt er onderdeel van. Alle wet- en regelgeving tesamen biedt een betere bescherming van consumenten, niet alleen bij de aankoop van auto's (en de daarmee samenhangende belastingen), maar ook op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. De nieuwe wet gaat op 22 mei in.