Met een gemiddelde omzet van rond de 210 miljoen euro en een gemiddelde winst voor belasting van 4,5 miljoen euro kende de grootste zestig dealerholdings van Nederland een uitstekend 2022. Het plafond lijkt voorlopig echter wel bereikt.

Na een behoorlijk 2020 en een goed 2021 volgde een uitmuntend 2022 voor veruit de meeste dealers uit de nieuwe Automotive Dealerholding Top 60. Met een gemiddelde winst (die is berekend exclusief Van Mossel) van 4,5 miljoen euro (voor belasting) wist de Top 60 een rendement van 2,2 procent te realiseren. De grote vraag is in hoeverre de winst bestendig zal blijken te zijn als de marktomstandigheden normaliseren. Daarover zijn de meningen verdeeld. Maar het ‘cadeautje’ van schaarste is in ieder geval met twee handen aangepakt.

Op basis van de door 48 van de 60 dealers aangeleverde omzet- en winstcijfers over 2022 valt te concluderen dat de zestig grootste dealers van Nederland gezamenlijk meer dan 15 miljard euro omzet hebben gerealiseerd. Daarvoor is het gemiddelde genomen van alle bedrijven, minus Van Mossel, die is later weer aan het totaal toegevoegd. Van Mossel zou anders met zijn enorme omzet en winst voor een behoorlijk vertekend beeld hebben gezorgd.

Omzetpiek

Het is goed denkbaar dat het weer vele jaren gaat duren voor de Top 60 meer dan 15 miljard euro omzet realiseert. Zo schrijven boekhoudregels voor dat vanaf dit jaar de bpm uit de omzet wordt gehaald, dat scheelt ten opzichte van 2022 al snel 300 tot 400 miljoen euro. Maar belangrijker nog: de invoering van de agentuurmodellen. Facturatie verloopt dan niet meer, of nog maar deels, via de dealer. De enige omzet die de dealer dan nog schrijft is de handling- en afleverfee en die is logischerwijs veel lager. Nou is het nog niet bij ieder merk duidelijk welke agentstructuur er gekozen gaat worden. Maar dat de omzet gaat dalen, ligt voor de hand. Het vergelijken van rendementen zal derhalve ook ingewikkeld worden, want er zijn straks meerdere type dealers; zoals agent, dealer of beide.

Plafond

Aan de dealers is ook gevraagd wat ze verwachten van 2023 en het absoluut dominante thema dit jaar is de invoering van de agentuurmodellen bij enkele fabrikanten. Dat zien alle betrokken dealers als de grootste uitdaging van het jaar. Tegelijkertijd denken ze dat met het herstel van de productieketens een einde zal komen aan de schaarste op de markt en dat zal de marges doen laten zakken.

 

Nieuw normaal

Een groot deel van de dealers verwacht dat de rendementen weer wat zullen afnemen als gevolg van het herstel van de productieketens, maar enkele dealers zijn optimistischer. Onder meer Van Mossel-topman Eric Berkhof. “Door de schaarste zijn de marges weer verder verbeterd. Dat maakt ons wel waakzaam, want wat gebeurt er als het aanbod groeit? Ik ben daar overigens best optimistisch over. Ik denk dat we ook de effecten van de netwerksanering en professionalisering van onze processen en organisaties nu terugzien in het resultaat”, zegt hij in een interview, dat is gepubliceerd in de Top 60.

Agentuurmodellen

De meest ingrijpende verandering in honderd jaar automotive retail staat voor de deur: de invoering van agentuurmodellen. Het is een verandering waar met weinig plezier en vertrouwen naar uitgekeken wordt door de meeste dealerholdings. Uit de gehouden enquête blijkt dat het vertrouwen in de competentie van de fabrikanten, daar waar het de invoering betreft, beperkt is. Ook denken ze dat fabrikanten niet snel bereid zullen zijn om eventuele dalende inkomsten als gevolg van de invoering te compenseren.

Bron: automotive-online.nl