Snelweg

68 procent van de ANWB-leden is vóór het principe ‘betalen naar gebruik van de auto’. Dat is de belangrijkste conclusie van de ledenpeiling die de bond hield naar aanleiding van het wetsvoorstel over de kilometerheffing.

Onder de ANWB-leden bestaat veel draagvlak voor het principe ‘betalen naar gebruik van de auto’. 68 procent van de leden ziet dit als een vooruitgang ten opzichte van het huidige systeem, waarin autobezitters betalen voor het bezit. Over de uitvoering van dat principe verschillen de ANWB-leden sterk van mening.

Twintig procent is fel tegenstander van het principe en dus tegen het wetsvoorstel. Twintig procent omarmt het wetsvoorstel en ziet weinig bezwaren tegen de invoering van de kilometerheffing zoals voorgesteld door het inmiddels gevallen kabinet. De grote tussengroep – zestig procent – bestaat voor iets meer dan de helft uit ongeruste twijfelaars. De rest wordt door de ANWB aangemerkt als positieve twijfelaar.

Een grote meerderheid is tegen het spitstarief. Volgens de leden heeft een hoger kilometertarief tijdens de spits weinig nut omdat veel forenzen geen andere keus hebben. Het registratiesysteem met een kastje wordt als te ingewikkeld, te kwetsbaar en te duur gezien. De overgangsfase, waarin de wegenbelasting stijgt, wordt door de ANWB-leden als ‘oneerlijk’ aangemerkt.

Hoewel het wetsvoorstel over de kilometerheffing zoals voorgesteld door het gevallen kabinet niet langer voldoende draagvlak heeft in de Tweede Kamer zijn de resultaten volgens de ANWB ’waardevol voor de toekomst’. Het onderwerp zal hoe dan ook terugkeren op de politieke agenda en daarbij kunnen de resultaten van de enquête van belang zijn.