Rijbewijs

Gemeenten mogen straks maximaal 36 euro vragen voor een rijbewijs. Een nieuwe wet moet voortaan voorkomen dat gemeenten onredelijke kosten in rekening brengen voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs.

Demissionair Minister van Verkeer Eurlings en demissionair Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken Bijleveld bereiden een wet voor die gemeenten verbiedt om woekerprijzen te vragen voor een rijbewijs. Het aanvragen of verlengen van een rijbewijs mag straks maximaal 36 euro kosten.

Nu varieert de prijs per gemeente sterk, oplopend tot wel 65 euro. Dat was voor Eurlings aanleiding om een onderzoek te laten uitvoeren. Onder andere de ANWB was hierbij betrokken. Het onderzoek moest de oorzaak van de grote prijsverschillen tussen de gemeenten achterhalen.

De conclusie is dat gemeenten de prijs naar eigen inzicht vaststellen. Er is geen enkele onderbouwing voor de hoge prijzen die sommige gemeenten vragen voor een rijbewijs. Een groot deel wordt gebruikt om de gemeentekas te spekken. De onderzoekers stellen een adviesprijs van 36 euro vast en dat nemen de ministers over in de nieuwe wet.