Duitsland

Winterbanden in Duitsland zijn nog altijd niet wettelijk verplicht. Nu de herfst in volle gang is discussiëren onze oosterburen weer over een winterbandenplicht.

De regels rondom winterbanden in Duitsland zijn voor veel mensen onduidelijk. Er geldt geen winterbandenplicht maar toch kun je een boete krijgen als je auto onvoldoende is uitgerust voor winterse omstandigheden. Daarnaast loop je bij een ongeval kans gekort te worden op de uitkering van de verzekering als er geen winterbanden onder de auto gemonteerd zijn.

De overheid discussieert al jaren over dit onderwerp. De Duitse verkeersminister Peter Ramsauer wil zo snel mogelijk een einde maken aan de ‘winterreifenchaos’ en een heldere wettelijke verplichting invoeren. Nu geldt er geen duidelijke plicht maar je kunt wel bekeurd worden. Het Duitse verbond van verzekeraars beveelt winterbanden wel aan maar mag niet weigeren om de schade aan de auto of die van de tegenpartij uit te keren. Dat geldt niet als de bestuurder moet erkennen dat zomerbanden in de betreffende situatie niet toereikend zijn.

Hoewel de discussie in Duitsland al jaren voortkabbelt zijn er in Europa meer landen zonder winterbandenplicht. De Franse wet schrijft voor dat de banden ‘aangepast moeten zijn naar de weg- en weersomstandigheden’. Oostenrijk kent een winterbandenplicht maar in Zwitserland worden winterbanden alleen maar aanbevolen. In Italië geldt de verplichting alleen op bepaalde wegen.