Opel-werknemers

Opel-werknemers in heel Europa leveren de komende jaren gazamenlijk 265 miljoen euro salaris in. Dit geld komt ten goede aan de reorganisatie die Opel weer op de rails moet zetten.

Het was buigen of barsten voor vakbonden. Ze hebben een akkoord bereikt met de Opel-directie over het inleveren van 265 miljoen euro salaris. 177 miljoen hiervan komt op het conto van de Duitse werknemers. Het lijkt de enige mogelijkheid om het bedrijf weer gezond te maken.

De bonden zijn akkoord gegaan met een bevriezing van de lonen tot 2014. Alle vastgelegde salarisverhogingen worden geschrapt. Ook leveren de werknemers de helft van hun vakantie- en feestdagengeld in, dit jaar en volgend jaar.

Daar staat wel wat tegenover. De bonden gaan alleen akkoord als de overheden van de Opel-producerende landen over de brug komen met staatssteun. Daar wordt vooral Duitsland mee bedoeld, dat land heeft nog steeds geen beslissing genomen over een steunpakket ter waarde van een miljard euro. Daarnaast willen de vakbonden een toezegging van moederbedrijf General Motors dat er wordt geïnvesteerd in de Europese fabrieken. Er mag geen productie meer worden overgeheveld naar Aziatische landen.