De per 2019 verwachte herziening van de BPM, de aanschafbelasting op nieuwe auto's, wordt zeker een jaar uitgesteld. Dat schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. 

Gisteren stuurde staatssecretaris van Financiën Menno Snel een informerende brief aan de Tweede Kamer over de overgangsfase van de NEDC- naar de WLTP-test. Laatstgenoemde meetmethode vervangt de eerste bij het bepalen van CO2-uitstoot door auto's. Op basis van een tussentijds onderzoeksrapport door TNO schrijft Snel dat vooralsnog niet geconcludeerd kan worden dat de CO2-uitstoot van auto's hoger uitvalt door de introductie van de nieuwe testprocedure. 

Zoals eerder uitgelegd, heeft de overgang naar WLTP gevolgen voor het bepalen van de aanschafbelasting BPM op nieuwe auto's. Die zou hoger uit kunnen vallen. Met de autobranche had de staatssecretaris daarom afgesproken dat gestreefd zou worden naar bijstelling van de BPM-tarieven per 1 januari 2019. Zo zouden de consumenten niet financieel de dupe worden van de nieuwe test.

Nu geeft Snel aan dat het kabinet op basis van de TNO-resultaten geen aanleiding ziet om de BPM-tarieven aan te passen. "Dit betekent dat in ieder geval tot 1 januari 2020 de NEDC CO2-uitstoot de heffingsgrondslag van de BPM blijft." Reeds met WLTP vastgestelde waarden worden, voor de vaststelling van de belasting, teruggerekend naar NEDC '2.0'-waarden. 

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel

TNO: onvergelijkbare cijfers

TNO vergeleek de bestaande CO2-uitstootcijfers volgens NEDC-meting met de sinds september beschikbare WLTP-resultaten. Daaruit blijkt dat de nieuwe testresultaten gemiddeld 9 g/km aan CO2 boven die van de oude NEDC-cijfers liggen. TNO wijst er echter op dat de twee niet zomaar te vergelijken zijn: de beschikbare WLTP-gegevens zijn voornamelijk van zwaardere, duurdere auto's met sterkere motoren, terwijl de NEDC-berekeningen alle soorten auto's omvatten. Zo tellen de modellen die nu nog als NEDC-restantvoorraad worden verkocht in de WLTP-cijfers niet mee.

Na correctie komt TNO uit op een verschil van slechts 1 g/km bij benzineauto's. Bij diesels ligt dit hoger (5 g/km), maar dit kan net zo goed veroorzaakt zijn door de aangescherpte Europese milieu-eisen. TNO gaat overigens door met het verzamelen van WLTP-data, zodat het in mei met de eindrapportage kan komen. Hoewel het onderzoeksbureau verwacht dat de uitstootdata 'de komende jaren nog flink in beweging kunnen zijn', zal de staatssecretaris dan beslissen of het mogelijk is om per 1 januari 2020 een op de WLTP-testresultaten gebaseerde BPM-tarieftabel in de wet op te nemen. 

Verzoek aan Tweede Kamer

Autobranche-organisaties Bovag en Rai Vereniging reageren teleurgesteld. Ze wijzen op 'onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat onder de nieuwe emissietest de gemiddelde CO2-uitstoot zo'n 10 gram hoger ligt'. Rai Vereniging wijst er verder op dat andere EU-lidstaten wel de autobelastingen tussentijds hebben aangepast. De organisatie dringt er bij de Tweede Kamer op aan om de staatssecretaris te verzoeken ook in ons land alsnog de BPM-tarieven aan te passen. 

Tip: Voorlopig zijn nog voldoende auto's uit de NEDC-restandvoorraad - dus met de oude, lage BPM-tarieven - verkrijgbaar bij de dealers. Zie ook het actievoordeel op deze auto's.