Het drama rond Toyota’s haperende gaspedalen en op hol geslagen auto’s leidt toch nog tot iets goeds. Deze week wordt in de Verenigde Statende de concept ‘Safety Bill’ ter discussie aan het parlement aangeboden. Daarin staat dat auto’s moeten worden voorzien van een zwarte doos en een noodstop systeem.

Naar aanleiding van de technische problemen met de remsystemen van verschillende Toyota-modellen wordt in het wetsvoorstel de verplichting opgenomen auto’s te voorzien van een noodstop systeem. Mocht een ingedrukt gaspedaal niet terugveren of een rem niet werken, dan moet het systeem de controle overnemen en zorgen dat het voertuig tot stilstand komt. In de Bill is ook het voorstel van een zwarte doos voor auto’s opgenomen. Deze ‘event data recorder’, die net als in een vliegtuig alle technische gegevens opslaat, is in de V.S. al langer onderwerp van discussie. Naar verwachting volgen uit de Bill een stuk of zes wijzigingen van de Amerikaanse veiligheidswetgeving.

Tijdens de voorafgaande parlementaire hoorzittingen was er niet alleen veel kritiek op autofabrikant Toyota. Ook de toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration kreeg er van langs. Daarom geeft de nieuwe Safety Bill de NHTSA meer macht over de autofabrikanten. “De recente terugroeping onderstreept dat de NHTSA de beschikking moet hebben over de middelen, expertise en autoriteit om consumenten te beschermen tegen veiligheidsdefecten in voertuigen”, aldus Henry Waxman, een van de indieners van het wetsvoorstel.

Zo krijgt de organisatie de mogelijkheid om hogere boetes, zonder maximum, op te leggen aan fabrikanten die zich niet aan de regels houden. Nu nog is de boete gemaximeerd op 16,4 miljoen dollar, terwijl zonder limiet Toyota een boete van 13,8 miljard dollar aan zijn broek had kunnen krijgen. Om het budget van de NHTSA verder te spekken wordt een veiligheidsbijdrage voorgesteld: autobouwers moeten voor iedere afgeleverde auto een bijdrage van 3 tot 9 dollar betalen.

Een ander voorstel is om bij iedere autofabrikant iemand aan te stellen die informatie moet certificeren die aan de toezichthouder wordt verstrekt in geval van een geconstateerd defect. Parallel aan de Safety Bill van politici Waxman en John Rockefeller heeft senator Barbara Boxer een voorstel ingediend om de wetgeving op het terrein van de ethiek aan te scherpen. Het voorstel, waarin staat dat federale veiligheidsinspecteurs niet langer lobbyisten voor de auto-industrie mogen zijn, wordt mogelijk gecombineerd met de Safety Bill. Auto Alliance, de branche-organisatie, heeft laten weten alle voorstellen te willen bestuderen.