Politie-auto's

Eén van de grootste verkeersergernissen, bumperkleven, wordt door de politie nauwelijks beboet. In 2008 schreven de korpsen in Nederland slechts 3.287 bekeuringen uit voor deze overtreding. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Bumperkleven wordt in Nederland nauwelijks door de politie beboet. Hoewel deze overtreding al jaren tot een van de grootste verkeersergernissen behoort blijkt het in de praktijk lastig om automobilisten hierop te bekeuren. In 2008 gingen slechts zo’n 3.300 mensen op de bon voor bumperkleven.

Dit getal staat in schril contrast met het aantal snelheidsboetes dat de politie uitschreef. Zeeland is koploper in het aantal bekeuringen voor snelheid buiten de bebouwde kom, bijna 230.000 automobilisten gingen op de bon. Groningen, een provincie met een vergelijkbaar wegennet, schreef slechts 41.150 boetes hiervoor uit. Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom werden het vaakst bestraft in Gelderland-Zuid, Flevoland beboet overtreders het minst vaak binnen de bebouwde kom.

Vorig jaar gingen in Amsterdam bijna 40.000 automobilisten op de bon voor rijden door rood licht. De weg op gaan zonder gordel om blijkt nog altijd populair, de landelijke politiekorpsen slingerden 200.000 berijders hiervoor op de bon. In 2008 schreef de politie in totaal bijna 10,9 miljoen bekeuringen uit, waarvan er 2,5 miljoen op het conto van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) komen. Verreweg de meeste uitgeschreven bekeuringen in Nederland zijn verkeersovertredingen.